Mit érdemes tudni az Operatív lízingről (tartós bérletről)

  • A bérelt eszköz a bérbeadó könyveiben kerül aktiválásra ( a Operatív lízingbeadó mutatja ki mérlegében és számolja el az értékcsökkenést) Az Operatív lízing gyakorlatilag egy mérlegen kívüli finanszírozás, melynek segítségével a Lízingbevevő cég sokkal kedvezőbb mérleg adatokat és pénzügyi mutatókat tud felmutatni. Az eszköz használatából eredő haszon, a segítségével előállított termék, vagy szolgáltatás eladásából származó árbevétel viszont növeli a cég nyereségét.

  • Az üzemeltetési kockázat a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között megoszlik.

  • A lízingdíjat ÁFA terheli.

  • A Lízingbevevő a lízingdíjakat a számviteli törvény előírásainak megfelelően- az időbeli elhatárolás elvének figyelembevételével-költségként számolhatja el. A lízingdíjakról az Operatív Lízingbevevő számlát kap, Lízingbeadótól, ami alapján költségként a nettó bérleti díjakat elszámolhatja és a szolgáltatás ÁFÁ-ját visszaigényelheti.

  • 2012. január 1-től ismét lehetséges a bérelt, lízingelt személygépkocsik havidíjára eső forgalmi adó visszaigénylése. Ez akár jelentős - 27%-os - megtakarítást is eredményezhet a vállalkozások oldalán, de csak akkor, ha kizárólag az Áfa törvényben rögzített módon céges felhasználásra kerül sor. Mindennek igazolásához adminisztrációt kell vezetni.

  • A futamidő végén az eszköz visszakerül az Operatív Lízingbeadóhoz, melyet a várható piaci értéken értékesít harmadik fél részére.

Mit érdemes tudni az Vissz bérletről (tartós bérletről)

A vissz bérlet tulajdonképpen egy olyan finanszírozási forma amely során megvásároljuk meglévő gépjárműflottáját, melyet Önöknek ezután vissz bérletbe adunk.


Miért ideális ez az Ön vállalkozása számára:


Mert...

  • a vállalkozása pótlólagos forráshoz jut, úgy, hogy gépjárműflottája továbbra is rendelkezésére áll,

  • a vissz bérlet során nemcsak gépjárműveket vásárolunk meg, hanem átvállaljuk az ügyintézés kellemetlenségeit,

  • az Ön cégének leginkább megfelelő egyedi konstrukciót dolgozunk ki.